Update 24-03-2020

Beste Allen,

De maatregelen volgen elkaar in hoog tempo op. Natuurlijk hadden de hiervoor genomen
maatregelen al invloed op onze handelswijze in de praktijk. De maatregelen die gisteren zijn
afgekondigd vanuit de overheid en het KNGF brengen helaas nog verdergaande maatregelen
met zich mee. Het betekent dat wij voorlopig vrijwel geen behandelingen meer face-to-face doen.

In het advies van het KNGF wordt wel de mogelijkheid open gehouden om behandelingen die
niet uitgesteld kunnen worden, in overleg met de huisarts of medicus, voort te zetten.

Ook kunnen wij u, indien gewenst, telefonisch of middels beeldbellen advies geven of oefeningen
instrueren. Hiervoor kunt u zoals gewend bellen naar de praktijk 0348-562502 of een mail sturen
naar info@fysiooudewater.nl. Op deze manier hopen wij u toch nog te kunnen helpen in deze
lastige tijd.

Team Fysiotherapie Mastwijk/Wagemakers