FAQ items aan het laden...

FYSIOTHERAPIE

Fysiotherapie betekent letterlijk ‘genezen door gebruik te maken van natuurkundige prikkels’ (warmte, koude, elektriciteit, lucht, licht, geluid, mechanisch, magnetisch, etc). (bron: KNGF)

Het bewegend functioneren van de mens staat centraal bij fysiotherapie. De fysiotherapeut onderzoekt, begeleid en behandelt cliënten met klachten van houding en/of beweging. Fysiotherapie heeft zich sterk ontwikkeld en wordt onderwezen aan Hogescholen en Universiteiten nationaal.

Beroepsgeheim
De titel fysiotherapeut is beschermd, de beroepsbeoefenaar heeft de eed van geheimhouding afgelegd, is ingeschreven in het BIG-register en daardoor gehouden aan de daarmee samenhangende wettelijke verplichtingen.

Het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (opgericht in 1889) behartigt de belangen van het beroep en zijn beoefenaren. De leden zijn gehouden aan de beroepsethiek, de gedragsregels, de modelregeling fys.ther./patiënt, het kwaliteitsregister, etcetera.

Voor meer informatie over de KNGF ga naar www.kngf.nl

MANUELE THERAPIE

Manuele therapie is bedoeld voor mensen met klachten van het bewegingsapparaat, dat wil zeggen de wervelkolom en de gewrichten in armen en benen.

Klachten in de wervelkolom of ledematen ontstaan wanneer gewrichten niet goed functioneren. Bewegen wordt dan moeilijk en pijnlijk. Ook kunnen spieren verkrampen en kan de pijn uitstralen naar andere delen van het lichaam. Met behulp van manuele therapie kan de stoornis van de gewrichten worden verminderd of verholpen.

Wat is manuele therapie?
De manueel therapeut verhelpt de functiestoornis van het gewricht met behulp van specifieke manueel therapeutische onderzoek- en behandeltechnieken Door de lichaamsdelen rond het gewricht op een bepaalde manier te bewegen kan de beweeglijkheid van de gewrichten snel worden vergroot. Meestal zijn dit zachte ,uiterst voorzichtig uitgevoerde bewegingen aan een of meerdere gewrichten van het lichaam. Soms wordt een korte snelle impuls beweging uitgevoerd welke gepaard kan gaan met een knakkend of krakende geluid.

De meeste patiënten ervaren dit als een kortstondig vreemd gevoel, maar vinden het over het algemeen niet pijnlijk.

Wat is een manueel therapeut: 

Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn studie een post HBO opleiding in de manuele therapie heeft gevolgd. Naast deze studie dient een manueel therapeut geregistreerd te zijn in het register voor Manuele therapie. De Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT) zorgt voor registratie en verplichte na- en bijscholing van de manueel therapeut. Daardoor wordt u bij een door de NVMT erkende manueel therapeut altijd behandeld door iemand die ter zake kundig is.

Voor welke klachten is manuele therapie geschikt? 
Veel klachten die veroorzaakt worden door stoornissen in gewrichten kunnen door de manueel therapeut positief worden beïnvloed. Vaak is het effect van manuele therapie direct merkbaar.

Hierbij kunt u denken aan:

 • Hoofd- en nekpijn

 • Nek- en schouderklachten die doortrekken tot in de armen

 • Rugklachten hoog in de rug met rib- en borstpijn; lage rugklachten

 • Bepaalde vormen van duizeligheid

 • Kaakklachten, eventueel in combinatie met nekklachten

Voor meer info over de NVMT en geregistreerde manueel therapeuten ga naar www.nvmt.nl

BEKKENFYSIOTHERAPIE

Wat is bekkenfysiotherapie?
Een bekkenfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van buik -bekken- en bekkenbodem klachten. Door het niet optimaal functioneren van de bekkenbodem kunnen klachten ontstaan.

Wat is nu precies de functie van de bekkenbodem?
We staan er niet dagelijks bij stil, maar de bekkenbodem heeft een belangrijke functie in ons lichaam.

De bekkenbodem

 • Sluit de blaas en de endeldarm af op het moment van aandrang en drukverhoging.

 • Moet ontspannen tijdens plassen en de ontlasting.

 • Remt de activiteit van de blaas en de endeldarm.

 • Geeft steun aan de wervelkolom / bekken, baarmoeder, blaas en darmen.

 • Geeft een bijdrage aan de seksuele beleving.

 • Werkt samen met de buikspieren en het middenrif tijdens de ademhaling.

Welke klachten kunnen optreden indien de bekkenbodem niet goed functioneert?

 • Ongewild verlies van urine tijdens inspanning . Tijdens het sporten of bijvoorbeeld tijdens hoesten, niezen of heel hard lachen kunnen mensen soms een paar druppeltjes urine verliezen.

 • Veelvuldig optredende plotselinge hevige, niet te onderdrukken aandrang om te gaan plassen.

 • Ongewild verlies van ontlasting.

 • Het ongewild verliezen van ontlasting kan variëren van een windje niet op kunnen houden tot het verliezen van een hoeveelheid ontlasting.

 • Obstipatie (het moeilijk kwijt kunnen van ontlasting).

 • Verzakking van de blaas, baarmoeder of de darmen.

 • Pijnklachten in de onderbuik of geslachtsdelen.

 • Problemen en / of pijn tijdens geslachtsgemeenschap.

 • Bekkenpijn in de periode tijdens en na de zwangerschap /bevalling.

Hoe verloopt de behandeling?
Door het afnemen van een vraaggesprek worden uw klachten in kaart gebracht. Daarna zal er overleg met u een onderzoek gedaan worden. Dit onderzoek zal uitwendig en alleen indien nodig, ook inwendig worden gedaan.
Het inwendig onderzoek geeft meer informatie over het aanspannen, ontspannen en de kracht van de bekkenbodem spieren. Ook kan er tijdens het onderzoek gekeken worden naar eventuele verzakkingen. Daarna krijgt u uitleg over de bekkenbodem en de relatie met uw klachten. Tevens wordt met u besproken welke mogelijkheden voor behandeling er zijn.

SPORTFYSIOTHERAPIE

Wat is sportfysiotherapie
Sportfysiotherapie is bedoeld voor mensen die een blessure hebben opgelopen tijdens sporten en zo snel mogelijk hun sportbeoefening weer willen hervatten. Ook voor mensen die op een andere manier een blessure hebben opgelopen waardoor ze op dit moment niet in staat zijn hun sportbeoefening te hervatten, is sportfysiotherapie toe te passen.

Wat is de functie van sportfysiotherapie?
De sportfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van een blessure of wanneer u zich heeft overtraind. Tijdens de behandeling wordt er rekening gehouden met een snel herstel. Hier wordt rekening gehouden met een alternatief trainingsschema , zodat u kan blijven sporten en uw conditie kan behouden.

Voor welke klachten en vragen is sportfysiotherapie geschikt?

 • Sportblessures

 • Andere klachten waardoor u niet meer kunt sporten

 • Blessurepreventie advies

 • Advies in uw keuze voor een bepaalde sport, beste aanpak, materiaal, kleding en schoeisel.

 • Sportmedische begeleiding van trainingsprogramma’s en prestatieverbetering.

 • EHBSO: eerste hulp bij sportongevallen.

Hoe verloopt de behandeling?
Wij weten hoe belangrijk de sport is voor een sporter en voor uw vereniging. Dit kunt u ook terug zien in het behandelplan en revalidatieschema dat u samen met de sportfysiotherapeut maakt.
Enerzijds afgestemd op uw mogelijkheden en anderzijds op de sport die u beoefent.

Rekening houden met:

 • Het bekijken van uw motoriek

 • Analyseren van het ontstaan van de blessure

 • Coördinatie

 • Snelheid

 • Lenigheid

 • Kracht

 • Uithoudingsvermogen

Uw sportfysiotherapeut kan kiezen uit verschillende behandelmogelijkheden zoals oefenprogramma’s met of zonder gebruik van trainingsapparatuur. Braces of taping, mobiliserende technieken en diverse ondersteunende behandelapparatuur kunnen ook deel van de behandeling uitmaken.
U traint sportspecifiek en functioneel, zodat het herstel weer op het oorspronkelijke sportniveau is.
Het is mogelijk dat er overleg plaats vind met uw trainer over een aangepast trainingsschema. U merkt dat u een stuk makkelijker praat met een specialist die u als sporter benadert. Preventie is voor de sportfysiotherapeut nummer één.

Zorg dat u kunt blijven sporten en voorkom herhaling van dezelfde sportblessures. Vraag uw sportfysiotherapeut op welke manier.

Tevens kunt u bij de sportfysiotherapeut terecht voor mensen die bijvoorbeeld de marathon willen lopen en niet goed weten hoe ze zich zonder blessures kunnen voorbereiden. Ook voor mensen die op dit moment niet sporten maar dit wel willen, hoe pakt u dit aan? Welke bewegingsprogramma’s zijn voor u geschikt? Ook als u een chronische ziekte of handicap heeft? 

Blessure
Heeft u dan onverhoopt toch een blessure opgelopen, dan bent u van harte welkom op ons sportspreekuur.

Bron: patiënten informatiefolder NVFS.
Voor meer informatie over de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg ga naar www.nvfs.nl.

LYMFEDRAINAGE, OEDEEMTHERAPIE EN STEUNKOUSEN

Wat is oedeem

Door een stoornis in het lymfestelsel wordt overtollig weefselvocht onvoldoende afgevoerd. Vochtophoping in de huid en onderliggende weefsels veroorzaakt (pijnlijke) zwellingen en stijfheid. Om het lichaam te helpen het overtollige vocht te verwijderen, zijn verschillende behandelmethodes geschikt. Voor een maximaal effect past de huidtherapeut vaak meerdere methodes toe die samenvallen onder de noemer oedeemtherapie.

De drie meest voorkomende types oedeem zijn: Lymfoedeem, veneus oedeem en lipoedeem.

Lymfoedeem is een ophoping van lymfevocht. Als delen van het lymfestelsel beschadigd zijn of ontbreken, dan wordt het weefselvocht niet of slechts gedeeltelijk afgevoerd. Hierdoor kan op ieder lichaamsdeel een zwelling ontstaan.

Veneus oedeem is een vochtophoping door het niet goed functioneren van de aderen (veneuze systeem). Defecte kleppen in de aderen van de benen verhinderen een optimale terugstroom van zuurstofarm, afvalrijk bloed uit de benen richting het hart. Lymfevocht wordt onvoldoende afgevoerd. De benen worden zwaar, rusteloos en zwellen op. Vochtophoping en verwijde bloedvaten of spataderen geven pijnklachten.

Lipoedeem is een aandoening waarbij vetweefsel ongelijkmatig verdeeld is over het lichaam. Er ontstaan plaatselijke vetophopingen op heupen, dijen, onderbenen, binnenkant van de knieën of de armen, die niet beïnvloed worden door gewichtsvermindering en sporten. Bovendien kunnen deze vetophopingen pijnklachten geven of de benen snel vermoeid doen raken. Vaak wordt lipoedeem in combinatie met lymfoedeem gezien.

BEHANDELING

Wanneer u last heeft van oedeem wordt er een persoonlijk behandelplan voor u opgesteld. Dit hangt af van de oorzaak, soort en ontstaan van het oedeem. Her doel van de behandeling is het verbeteren van de afvoer van weefselvocht en verminderen van druk in het oedeemgebied. De symptomen verminderen en u kunt weer beter bewegen. Er zijn verschillende behandelingsmogelijkheden.

Manuele Lymfedrainage
Met een zacht pompende beweging van de handen activeert de huidtherapeut het fijne netwerk van de lymfevaten direct onder de huid van het oedeemgebied. Door de speciale handgrepen die de therapeut toepast, de zogenaamde oedeem- en fibrosegrepen, kunnen de huid en het onderliggende weefsel met lymfevaten heel gericht behandeld worden. Met oedeemgrepen leidt de huidtherapeut het overtollige vocht door het weefsel naar een plaats waar het gemakkelijker opgenomen wordt. Met fibrosegrepen maakt de huidtherapeut verhard weefsel (fibrose) soepeler zodat het vocht er gemakkelijker doorheen stroomt en de pijnlijke stijfheid afneemt

Steunkousen
De steunkous (therapeutisch elastische kous) geeft tegendruk en zorgt ervoor dat het vocht niet terugvloeit naar het reeds aangedane/behandelde gebied. De steunkousen  worden aangemeten als het oedeem constant is en niet verder afneemt. De huidtherapeut neemt de maten op en bespreekt de klachten. De steunkousen die voor u geadviseerd worden, zijn afhankelijk van de klachten en de indicatie. De kousen worden binnen 1 á 2 weken geleverd. Hierna wordt een pasafspraak met u gemaakt om advies te geven over de steunkousen en het aan- en uittrekken. Afhankelijk van uw verzekering heeft u iedere 12-14 maanden recht op 2 paar nieuwe steunkousen.

Ambulante compressietherapie
De huidtherapeut zwachtelt de door oedeem opgezwollen benen of armen in, zodat er druk op de bloedvaten komt. De aderen vernauwen zich en de defecte kleppen sluiten zich. Door de benen of armen vervolgens te bewegen wordt het bloed door de kuitspieren of armspieren richting het hart gepompt en kan het lymfevocht dankzij de toegenomen bloedcirculatie afgevoerd worden.

Ademhalings- en bewegingsoefeningen
De huidtherapeut legt u specifieke bewegings- en ademhalingsoefeningen uit die de afvoer van lymfvocht via de lymfvaten bevorderen.

Lymftaping
Als het aanbrengen van zwachtels lastig is, bijvoorbeeld op de romp, dan maakt de huidtherapeut gebruik van lymftaping. De tape trekt de huid een heel klein beetje omhoog, waardoor er in de huid en de onderliggende weefsels meer ruimte komt om het vocht zich te laten verplaatsen. In combinatie met ademhalings- en bewegingsoefeningen stroomt het vocht naar plaatsen waar het gemakkelijker opgenomen wordt.

Littekenbehandeling
Verstoring van het lymfestelsel – de oorzaak van lymfoedeem – komt vaak voor na een operatieve ingreep. De huid van en rondom het litteken kan strak staan en het litteken kan verharden (fibroseren). Een littekenmassage helpt. Siliconenpleisters of lymftaping ondersteunen de behandeling.

HUIDTHERAPIE

Wat doet een huidtherapeut
Een huidtherapeut is een paramedische specialist in het behandelen van de gezonde, zieke of beschadigde huid. Het werkveld van de huidtherapeut is breed en afwisselend. Patiënten kunnen van jong tot oud bij de huidtherapeut terecht met huidproblemen (van acne, oedeem, pigmentproblematiek tot het aanmeten van steunkousen). De huidtherapeut is direct toegankelijk. Dit houdt in dat u zonder verwijzing van uw huisarts of specialist ook bij de huidtherapeut terecht kunt.

BEHANDELINGEN
– Aanmeten steunkousen Lees meer»
– Oedeemtherapie Lees meer»

Acnetherapie
We spreken van acne als poriën met talg, bacteriën en vetzuren verstopt zijn. Deze talgophopingen veroorzaken ontstekingen in de omliggende huid: er ontstaan rode bultjes, puistjes en onderhuidse ontstekingen. Acne komt vooral voor in het gezicht, op de borst en op de rug. Hiervoor zijn verschillende behandelingen mogelijk.

– Dieptereiniging van de huid
De huidtherapeut verwijdert handmatig de ontstekingen en mee-eters. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een steriel naaldje om het plekje aan te prikken, waarna het vervolgens met lichte druk verwijderd wordt. Dit voorkomt onnodige beschadigingen van de huid.

– Chemische peeling
Met behulp van een peeling verwijderd de huidtherapeut dode en losse huidcellen, zodat de poriën weer vrij zijn om de talg af te voeren. Als de huid regelmatig gepeeld wordt, zullen mee-eters en ontstekingen minder snel ontstaan. Bovendien wordt door de huidvernieuwing het afvoeren van dode huidcellen gestimuleerd. Hierdoor verminderen ook de littekens en pigmentvlekjes die zijn ontstaan door de acne.

– Productadvies & thuisadvies
Door het gebruik van juiste producten, kan acne onderdrukt worden.
Acnetherapie kan vergoed worden door de zorgverzekering, dit hangt af van uw polisvoorwaarden.

Littekens
Tijdens de littekenmassage kan de huidtherapeut het littekenweefsel versoepelen om eventuele bewegingsbeperkingen te verminderen of op te heffen. Daarnaast kan de huidtherapeut het uiterlijk van een litteken verbeteren. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van een massage techniek die tot doel heeft om de doorbloeding van het litteken en de omringende huid zoveel mogelijk te stimuleren. Ook kan er gebruik worden gemaakt van lymftaping.

CESAR THERAPIE

De Cesartherapeut is gespecialiseerd in houdings- en bewegingstherapie.

We bewegen de hele dag en meestal onbewust. Iedereen heeft zo zijn eigen houding en manieren van bewegen, maar sommige gewoontes zijn niet goed voor het lichaam. Er kunnen klachten ontstaan aan bijvoorbeeld rug, nek of schouders. Ook door bepaalde afwijkingen of ziekten, zoals reuma of astma, kunnen mensen problemen krijgen met bewegen.

Door middel van cesartherapie bij praktijk voor fysiotherapie Mastwijk/Wagemakers kan nieuw beweeggedrag aangeleerd worden, oude gewoontes zullen  langzaam uit het systeem verdwijnen door bewustwording van eigen houding en beweging. Het kost tijd en oefening om oude gewoontes in houding of beweeggedrag af te leren. Dit is lastiger dan nieuwe houdingen en bewegingen aan te leren. Hierbij gaan we uit van de bewegingsmogelijkheden van de patiënt en houden we rekening met de patiënt zijn/haar omgeving, leefstijl en dagelijkse activiteiten.

Belangrijk is dat de cesartherapeut kijkt naar het hele lichaam, niet alleen naar de klacht. Daarnaast kijken we naar de omgeving van de patiënt. Vaak zijn klachten werk gerelateerd, bv door een zelf aangenomen computerhouding, kappershouding of tilhouding die niet bevorderlijk is voor het lichaam en eventuele klachten.

Gezond bewegen is te leren!

LEEFSTIJLCOACHING

Bij Fysiotherapie Mastwijk/Wagemakers kunnen wij u helpen om een gezondere leefstijl te behalen. Dit doen wij middels de GLI (Gecombineerde Leefstijlinterventie) en meer specifiek het SLIMMER programma. Veel mensen vinden het lastig om zelfstandig aan de slag te gaan met gezonder leven. Het SLIMMER programma helpt hierbij. Een begeleidingsteam ondersteunt u bij het aanpassen van uw voedingspatroon en beweegpatroon. Dit begeleidingsteam bestaat uit een diëtiste, een oefentherapeut/fysiotherapeut en een leefstijlcoach. Naast meer bewegen en gezondere voeding is er aandacht voor meer aspecten van een gezonde leefstijl, zoals gezond slapen en het verminderen van stress. Het programma is deels individueel en deels in een groep. Voor meer informatie over het SLIMMER programma klik hier.

Denkt u in aanmerking te komen en bent u gemotiveerd om aan uw leefstijl te werken, neem dan contact met ons op.

 

ZWANGERFIT/MAMAFIT®

Wat is ZwangerFit®
Zwangerschap heeft meer impact in het leven van een gezonde vrouw dan welke andere gebeurtenis en belasting dan ook. Onderzoek heeft uitgewezen dat de zwangerschap, de bevalling en het herstel daarna beter verloopt bij een goede training en controle van het lichaam van de vrouw. ZwangerFit® is een uniek concept waarin een speciaal opgeleide fysiotherapeut garant staat voor optimale training en begeleiding van de zwangere en pas bevallen vrouw en haar partner.

Doel
Zo fit mogelijk zijn en blijven tijdens de gehele zwangerschap en snel herstellen na de bevalling. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan preventie van mogelijke bekkenproblematiek.

ZwangerFit® cursus
Nieuw in Oudewater bij Praktijk voor Fysiotherapie Mastwijk/Wagemakers: cursus ZwangerFit®.
De ZwangerFit® cursus heeft als doel jou gezond en fit door je zwangerschap te begeleiden richting de bevalling. In groepsverband zal ieder op eigen niveau trainen.

Daarnaast is het belangrijk om ademhalingstechnieken te leren die je kunnen helpen tijdens zwangerschap en bevalling. Er wordt veel aandacht besteed aan je houding en bekkenbodem. Na de bevalling willen we je begeleiden tijdens het herstel.

Theorie
Naast de praktijklessen zullen er theorielessen worden gegeven. Dit zijn 3 lessen van een half uur en nog een partnerles van 75 minuten. De theorie zal inhoudelijk ingaan op de voorbereiding en start van de bevalling (weeën en ademhalingstechnieken), de persfase met verschillende houdingen en technieken en de eerste periode na de geboorte van je kindje.
De partnerles zal vooral praktisch en functioneel zijn, waarbij we aandacht besteden aan de rol van de partner in de begeleiding van de zwangere vrouw.

Multidiciplinair
De ZwangerFit trainer/coacht werkt samen en stemt af met de verloskundige, gynaecoloog, bekkenfysiotherapeut en huisarts.

Deelname ZwangerFit®
Vanaf 14 weken zwangerschap kun je je aanmelden voor onze cursus. Na de bevalling ben je na 4 weken weer welkom om deel te nemen. Er vindt vooraf een intake plaats. Zowel voor deelname aan de eerste les in de zwangerschap, als voorafgaand aan de eerste les na de bevalling.

Opbouw ZwangerFit® programma
De lessen bestaan uit warming-up, conditie en krachtuithoudingsvermogen i.c.m. coördinatie oefeningen. Speciale aandacht wordt besteed aan stabilisatie en spierversterking van het bekken en bekkenbodem. Er zal hierbij veel gelet worden op de uitvoering van algemene zit-, staande en til/buk houding. Ademhaling is een rode draad door de lessen heen. Door de deskundigheid en samenwerking kan er een optimale begeleiding plaatsvinden met persoonlijke adviezen.
Er wordt gebruik gemaakt van basiselementen optimaal afgestemd op het individuele niveau van de dames.
De les zal gezamenlijk afgesloten worden met cooling down, ademhaling- en ontspanningsoefeningen.

DE ZIEKTE VAN PARKINSON

Wat is de ziekte van Parkinson 
De ziekte van Parkinson is een ziekte van de hersenen. Wie aan de ziekte lijdt, kan uiteenlopende klachten hebben en de ziekte van Parkinson is dan ook erg complex. Voor geen enkele patiënt is het beeld van parkinsonsymptomen hetzelfde.

Optimale zorg voor Parkinson, dat is ons doel
ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten. Ruim 3.000 zorgverleners (onder andere neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en parkinsonverpleegkundigen), verdeeld over 69 regio’s zijn aangesloten bij dit netwerk.

Ons streven is dat iedereen met de ziekte van Parkinson of een atypisch parkinsonisme de allerbeste zorg krijgt die mogelijk is. Dit doen we onder meer door de expertise te vergroten van zorgverleners middels scholingen, het ParkinsonNet jaarcongres en door onderzoek. We faciliteren een optimale samenwerking tussen de zorgverleners en maken de kwaliteit van de aangesloten zorgverleners transparant.

Onze medewerker Sander Wagemakers is aangesloten bij het ParkinsonNet en bekend met de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied.

COPD

De praktijk voor fysiotherapie Oudewater is gespecialiseerd in COPD en Astma patiënten. Wij kunnen u helpen uw conditie op peil te brengen door: inspanningstraining en spier oefeningen. 

COPD is een chronische longziekte die niet te genezen is, maar met de juiste behandeling en leefstijlaanpassingen is het verloop van de ziekte wél te beïnvloeden.

Bij de behandeling van COPD kan de hulp van een (long)fysiotherapeut nodig zijn. Een (long)fysiotherapeut kan u helpen bij het ademen in rust of tijdens beweging. Ook kan deze therapeut u functioneel leren hoesten. Huffen is een hoestmethode om effectief van uw slijm af te komen, zodat u minder benauwd bent. De fysiotherapeut geeft u ook oefeningen mee, om te blijven bewegen.

Fysiotherapeuten kunnen u helpen uw conditie op peil te brengen door inspanningstraining en spier oefeningen.
In onze praktijk zijn Christien Mastwijk Dorhout Mees en Niels Mastwijk gespecialiseerd in het behandelen van COPD en Astma patiënten .

Voor meer informatie zie: www.longfonds.nl 

CLAUDICATIO

PRODUCTEN

Oorzaak van het optreden van claudicatio
Claudicatio treed op bij mensen die lijden aan atherosclerose. Dit is een welvaartsziekte, die op kan treden door een te hoog cholesterolgehalte, hoge bloeddrukdiabetes mellitus, overgewicht, weinig lichaamsbeweging en roken. Verder zijn ook leeftijd en aanleg van invloed. Het proces verloopt langzaam, waardoor pas later klachten gaan optreden.

Looptraining. Veel wandelen, ook al doet dat pijn, is goed. De zuurstoftoevoer in de benen zal verbeteren. Als het niet lukt om dit zelf te doen dan kan een fysiotherapeut hierin begeleiding geven.

Stoppen met roken. Roken is slecht voor hart en bloedvaten, het is dus van belang om zo spoedig mogelijk te stoppen met roken. Als dit zelf niet lukt dan is er allerlei hulp voor handen.

Voor directe vragen kunt u ons bereiken op

T: 0348 562502
E: info@fysiooudewater.nl

U kunt bij ons de volgende artikelen aanschaffen:

 • Epicondylitis band

 • Katrol voor schouderklachten

 • Cure Tape

 • Doppen voor wandelstokken

 • Wandelstokken

 • Pillows, speciale kussens tegen nekklachten

 • Massage olie

 • Teraband

 • Steunkousen