FAQ items aan het laden...

SPORTSPREEKUUR

Het doel van het sportspreekuur is om te beoordelen wat de ernst van de blessure is en welk behandeltraject of maatregelen er genomen moeten worden om zo snel mogelijk de sport te hervatten. Het sportspreekuur is specifiek bedoeld voor sporters met een acute blessure of sporters die al een tijdje rondlopen met dezelfde terugkerende blessure. In 10-15 minuten tijd wordt er een screening gedaan door de sportfysiotherapeut. U krijgt vervolgens een advies welk behandeltraject u het beste kunt volgen. Er wordt in principe niet behandeld gedurende het sportspreekuur.

U heeft hiervoor geen verwijzing van uw huisarts nodig. Het onderzoek zal in eerste instantie plaatsvinden onder de zogenaamde Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie. Indien blijkt dat er verder onderzoek noodzakelijk is , nemen we hierover contact op met uw huisarts.

Dit sportspreekuur zal iedere maandag plaatsvinden van 16.45 uur tot 17.45 uur. Maandagochtend voor 12.00 uur kunt u voor dit spreekuur een afspraak maken, dit om onnodige wachttijd te voorkomen.

onze visie

VERWIJZINGEN

Doorgaans verwijst de huisarts, specialist of tandarts u door naar de fysiotherapeut voor behandeling. Sinds 2006 is het ook mogelijk dat u zonder tussenkomst, rechtstreeks naar de fysiotherapeut kan (directe toegankelijkheid fysiotherapie).

Over het algemeen is er een goed onderling contact tussen de verwijzer en de fysiotherapeut. Maandelijks hebben wij overleg met de huisartsen in Oudewater, waarin we overleggen wat de beste therapie en aanpak is voor u. Dit overleg vindt plaats uitsluitend met toestemming van de patiënt. Uiteraard is er ook tussentijds contact mogelijk. Met medisch specialisten en andere zorgverleners hebben wij indien nodig telefonisch overleg.

Deze interdisciplinaire samenwerking is in het belang van de patiënt en staat bij ons hoog in het vaandel.

Niels

BEHANDELINGEN

De behandelingen van de praktijk voor fysiotherapie Oudewater worden volgens de laatste richtlijnen uitgevoerd.
Een behandeling duurt ongeveer een half uur. De behandeling vindt plaats in de praktijk, bij u thuis of in een zorginstelling (Wulverhorst).

Tijdens de eerste afspraak brengt de fysiotherapeut de klachten in kaart middels een gesprek en een lichamelijk onderzoek. Hierna wordt in samenspraak met de patiënt een plan voor behandeling opgesteld. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de klacht en de ernst ervan. Tijdens dit eerste gesprek wordt u ook gevraagd of u akkoord gaat met het gebruik van uw gegevens voor dataverzameling, dit gebeurt anoniem. Hieraan deelnemen is uiteraard op vrijwillige basis.

Naast de behandeling wordt er ook aandacht geschonken aan het voorkomen van klachten.
Na de behandelingen bestaat de mogelijkheid om in (doel)groepen in de praktijk de oefentherapie voort te zetten.

Klachtenregeling

Bent u tevreden over uw behandeling? Vertel het door!

Bent u niet tevreden? Vertel het ons dan. Alleen zo kunnen we onze dienstverlening verbeteren.

Indien u niet tevreden bent over de gegeven behandeling, probeert u er dan samen met ons uit te komen. Mocht dat voor u niet het gewenste resultaat opleveren, dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Fysiotherapie Mastwijk/Wagemakers is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF.

PRAKTIJK VOOR FYSIOTHERAPIE MASTWIJK & WAGEMAKERS

OPENINGSTIJDEN

Maandag 7.30 uur – 21.00 uur
Dinsdag 7.30 uur – 21.30 uur
Woensdag 7.30 uur – 19.30 uur
Donderdag 7.30 uur – 21.00 uur
Vrijdag 7.30 uur – 17.15 uur

AFSPRAKEN:
Wij behandelen volgens afspraak. Wanneer u belt voor een afspraak, doet u dit dan bij voorkeur tussen 08.00 en 12.00 uur. U kunt ook aan de balie een afspraak maken. Telefoonnummer praktijk: 0348-562502

Niet nagekomen afspraken worden volledig doorgerekend indien niet 24 uur van te voren afgezegd.
N.B.: uw verzekeringsmaatschappij vergoedt dit niet

MAAK EEN AFSPRAAK

MET ONZE SPECIALISTEN

Vul onderstaand contactformulier in om contact met ons op te nemen.